Trykk her for å laste ned
referanselister:
Referanseliste 1 - Prosjektutvikling/bygg/mm. Referanseliste 2 - Grafisk Industri

Grågåsveien 43 - Kristiansand

Prosjektbeskrivelse:
2010 - pågår
Leilighetsnybygg ovenpå eks. butikk.
Prosjekt omfatter fra reguleringen frem til realisering.
Planområde: 5.500 m²
Samlet brutto gulvareal: 2.760 m²
Status: Ligger ut til offentlig ettersyn fra 23. september - 04. november 2011. Link til "Reguleringsplandokumenter - Offentlig Ettersyn"
Oppgaver:
Prosjektledelse, detaljreguleringen, skisse prosjekt og budsjettansvar, planlagt: prosjekteringsledelse, detaljprosjektering alle fag.

V-TAB AB Gøteborg, – Sverige

Prosjektbeskrivelse:
2007-2010 (ferdig attest 2010)
Nytt avis- og siviltrykkeri for V-TAB AB.
Prosjekt omfatter første byggetrinn for samtlige trykkeri- og pakkerifunksjoner.
Samlet brutto gulvareal: 12.500 m²
Total prosjektkostnad: SEK 320 mill.
Oppgaver:
Prosjekt- og prosjekteringsledelse, budsjettansvar, prosjektering alle fag.

MittMedia Print AB, Sundsvall – Sverige

Prosjektbeskrivelse:
2010-2011
Nytt avis- og siviltrykkeri for MMP AB.
Prosjekt omfatter første byggetrinn for samtlige trykkeri- og pakkerifunksjoner.
Samlet brutto gulvareal: 5.500 m²
Total prosjektkostnad: SEK 175 mill.
Oppgaver:
Prosjekt- og prosjekteringsledelse, prosjektering alle fag.

Birkedal Eiendom - Vennesla kommune

Prosjektbeskrivelse:
2007-2010
Nye industri og kontorlokaler
Samlet brutto gulvareal: 1.200 m²
Total prosjektkostnad: NOK 26 mill.
Oppgaver:
Prosjekteringsledelse, byggeledelse, prosjektering arkitektur/byggteknikk/vent og økonomikontroll.

Universitetet i Agder - Kristiansand kommune

Prosjektbeskrivelse:
2007-2009
Bygging av nye kontorer og undervisningsarealer
Samlet Bruttoareal: 1.600 m²  /  Kostnad: ca. NOK 40 mill.
Oppgaver:
Prosjekteringsledelse, VVS, brannteknisk og byggeledelse

 

ILSETRA Hotell Hafjelltoppen – Øyer kommune

Prosjektbeskrivelse:
2002-2006
Oppdragsgiver: Entreprenør Petter Kristensen AS
Bruttoareal: 10.960 m2 (hotell og leilighetsbygg)
Kostnad: ca 200 mill.
Oppgaver:
Brannteknisk rådgiving

Elkem Aluminium ANS, Lista

Prosjektbeskrivelse:
2002-2003
Samlet gulvareal: ca 100.000 m2
Oppgaver:
Brannteknisk gjennomgang av hele bedriften. Utarbeide brannteknisk vurdering av bygningsmassen med forslag til brannteknisk opprustning med kostnadsoverslag. Revisjon av branntekniske tegninger

Prosjektbeskrivelse:
2003-2005
Administrasjonsbygg og Likeretteranlegg
Samlet bruttoareal: 5.400 m2
Oppgaver:
Brannteknisk rådgivning for sikring av Likeretteranlegg etter brann. Brannteknisk dokumentasjon av administrasjonsbygget. Kostnadsoverslag for branntekniske tiltak. Revisjon av branntekniske tegninger.

 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)